4 najważniejsze zmiany w regułach od 2016 r.

Cykl porad golfista z zasadami. Zasady tłumaczy sędzia Paweł Jakubowski.

Od 2016 roku wchodzą w życie nowe reguły gry w golfa. Jakie największe zmiany nas czekają?

 

Co 4 lata R&A oraz USGA wprowadzają zmiany do reguł gry w golfa. Od tego sezonu wchodzą w życie zasady, które będą obowiązywać (najprawdopodobniej) do 2020 roku. Tak jak w każdej poprzedniej edycji doczekaliśmy wielu kosmetycznych zmian, które mają ułatwić interpretację reguł przez graczy i komitet. Jednak w regułach znalazło się również kilka nowych istotnych zapisów oraz modyfikacji.

Co nowego?

Oto najistotniejsze zmiany w porównaniu do ostatniej wersji reguł:

1) wprowadzono zakaz tzw. zakotwiczania kija podczas uderzenia (Reguła 14-1),

2) wycofanie reguły dot. piłki przemieszczającej się po jej zaadresowaniu (Reguła 18-2b),

3) zmniejszenie kary za zdanie karty z niewłaściwym wynikiem, jeżeli gracz nie był świadomy kary (Reguła 6-6d),

4) zmniejszenie kary za pierwsze użycie nietypowego sprzętu (Reguła 14-3)

 

1) Zakaz zakotwiczanie kija podczas uderzenia (Reguła 14-1)

W latach ubiegłych popularność zyskiwała metoda puttowania polegająca na opieraniu długiego kija na brzuchu bądź na klatce piersiowej. Wielu zawodnikom pomagało to przy uderzeniu piłki na greenie, często eliminując tzw. yips czyli nieświadomych ruchów uniemożliwiających uderzenie piłki w kontrolowany sposób.

Zdaniem wielu taki sposób puttowania dawał graczom nieuzasadnioną przewagę nad innymi nie korzystającymi z tego stylu, inni uważali taki rodzaj gry za niezgodny z tradycją i duchem gry w golfa.

Nowa reguła zakazuje takiego rodzaju uderzenia. Brzmi ona tak:

Reguła 14-1b Trwałe oparcie kija
Podczas wykonywania uderzenia, gracz nie może trwale oprzeć kija, zarówno “bezpośrednio” lub przy użyciu “punktu oparcia”.
Uwaga 1: Kij jest trwale oparty “bezpośrednio” gdy, gracz celowo opiera kij lub rękę trzymającą gripo dowolną część swojego ciała, z wyjątkiem sytuacji, gdy gracz może trzymać kij lub rękę trzymającą grip na ręce lub przedramieniu.
Uwaga 2: “Trwały punkt oparcia” występuje wtedy, gdy gracz celowo trzyma przedramię oparte o dowolną część swojego ciała w celu unieruchomienia uchwytu gripu, aby otrzymać stabilny punkt wokół którego druga ręka wykona zamach kijem.
Kara:
Match play –strata dołka
Stroke play –dwa uderzenia karne.

Dokładne wyjaśnienie terminu trwały punkt podparcia oraz szczegółowe ilustracje znaleźć można w artykule Krzysztofa Góry w serwisie PZG tutaj oraz w wideo poniżej.

 

 

 

2) Wycofanie reguły dot. piłki przemieszczającej się po jej zaadresowaniu

W nowych regułach wycofano regułę 18-2b, która automatycznie karała zawodnika, gdy piłka przemieściła się po jej zaadresowaniu. Obecnie należy stwierdzić, czy piłka poruszyła się z powodu działania zawodnika czy ruch piłki wywołany był przez czynniki zewnętrzne. Jeżeli piłka poruszyła się z winy zawodnika wtedy dostaje on jedno uderzenie kary i piłka musi zostać odłożona.

                     

3) Zmniejszenie kary za zdanie karty z niewłaściwym wynikiem, jeżeli gracz nie był świadomy kary (Reguła 6-6d)

W poprzednich wersja reguł zawodnik była automatycznie zdyskwalifikowany, jeżeli w karcie wyników wpisał na którymkolwiek dołku wynik niższy niż rzeczywisty.

Nowa wersja tej reguły rozszerzona jest o następujący wyjątek:

Jeżeli zawodnik na dowolnym dołku poda niższy wynik niż rzeczywiście uzyskał, z powodu nieuwzględnienia jednego lub dwóch uderzeń karnych, których otrzymania nie był świadomy przed oddaniem karty wyników, to nie zostanie on zdyskwalifikowany.

W takich okolicznościach, zawodnik otrzyma karę związaną z zastosowaną Regułą oraz dodatkową karę dwóch uderzeń na każdym dołku, na którym zawodnik naruszył Regułę 6-6d. Ten wyjątek nie zostaje przywołany, gdy właściwą karą jest dyskwalifikacja z zawodów (podkreślenia moje).

Trzeba stwierdzić, że powyższa zasada nie będzie raczej często stosowana w grze amatorskiej. Rzadko zdarza się sytuacja, że zawodnik zda sobie sprawę po zakończeniu rundy i zdaniu podpisanej karty z faktu, że na którymś dołku złamał reguły i należy mu się kara. Większość sytuacji, w których gracz nie był świadomy kary, musiała powstać w sposób niezauważalny dla gracza a widoczna np. w powtórkach telewizyjnych w zwolnionym tempie. W rozgrywkach amatorskich nie mamy na ogół do czynienia z takimi sytuacjami.

 

4) Zmniejszenie kary za pierwsze użycie nietypowego sprzętu (Reguła 14-3)

Coraz powszechniejsze stają się różne pomoce treningowe służące do rozgrzewki i poprawy techniki. Jak wiadomo, ich stosowanie w trakcie rundy jest zakazane przez reguły. Wcześniej za użycie takiego sprzętu karą była dyskwalifikacja. Obecnie została ona zmieniona i za pierwsze użycie takiego urządzenia zawodnik otrzyma karę dwóch uderzeń, następne wykroczenia będą karane dyskwalifikacją.

Dodatkowo z reguły tej wynika, że gracze będą mogli używać urządzeń do pomiaru odległości (pod warunkiem, że są one dopuszczone przez reguły lokalne!) nawet wtedy, gdy przy ich użyciu można uzyskać informację dot. np. różnicy wysokości. Pod warunkiem, że nie będą pozyskiwali bądź wykorzystywali tych informacji.

 

Graj fair (znaj zasady)!

Paweł Jakubowski golfista i sędzia golfowy PZG

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Dodaj komentarz


Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?

Jesteś już zarejestrowany? Zaloguj się


Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?